[Main Page]

Rechnerlexikon

Die große Enzyklopädie des mechanischen Rechnens

3.231.220.225 | Log in | Help

  DE  EN  FR  IT 
Main Page
All pages
Recent changes

Printable version

article
image
patent

Special pages

patent

Patents  Sweden  1935

 
 • Patent:SE86574 12.06.1935 Breitling, Ernst (P), J. Patzelt NCR (P) National Cash Register Comp. : Transmissionsmekanism för kassaregister, bökförings- eller räknemaskiner
 • Patent:SE89438 11.09.1935 Högfors, Hans Fredrik Birger : Tioöverföringsanordning för kassaregister, räknemaskiner och dylikt
 • Patent:SE89717 06.05.1935 Dahlberg, Tord Olof Rickard (P) Kooperativa Förbundet Förening u.p.a. : Anordning vid med inställningslinjaler försedda räknemaskiner, kassaapparater och liknande
 • Patent:SE89841 22.05.1935 Dahlberg, Tord Olof Rickard (P) Kooperativa Förbundet Förening u.p.a. : Tiotalsöverföringsanordning för räknemaskiner och liknande med inställningslinjaler
 • Patent:SE90366 19.11.1935 Breitling, Ernst (P) NCR (P) National Cash Register Comp. : Nollttryckningsanordning för kassaregister eller bokföringsmaskiner
 • Patent:SE90368 19.10.1935 E. Wagner, F. Wendel NCR (P) National Cash Register Comp. : Kassaregister eller bokföringsmaskin
 • Patent:SE90743 19.10.1935 E. Wagner, F. Wendel NCR (P) National Cash Register Comp. : Kassaregister eller bokföringsmaskin
 • Patent:SE90744 20.12.1935 F.W.M. Rohrwacher M.C. Rohrwacher, W.F. Rohrwacher, M.R. Rohrwacher : Låsmekanism för kassaapparater
 • Patent:SE90745 19.10.1935 E. Wagner, F. Wendel NCR (P) National Cash Register Comp. : Angivareanordning för kassaregister eller bokföringsmaskiner
 • Patent:SE90746 19.10.1935 E. Wagner, F. Wendel NCR (P) National Cash Register Comp. : Kassaregister eller bokföringsmaskin
 • Patent:SE91052 26.11.1935 F. Ranglack NCR (P) National Cash Register Comp. : Kassaregist er eller b okf öringsrnaslnil
 • Patent:SE91280 21.12.1935 Liljeström, Gustaf Vilhelm AB Original-Odhner (P) : Anordning vid additionsmaskiner
 • Patent:SE91636 12.06.1935 Breitling, Ernst (P) NCR (P) National Cash Register Comp. : Nolltryckningsanordning för kassaregister, bokförings- eller räknemaskiner
 • Patent:SE91637 02.06.1935 Breitling, Ernst (P) NCR (P) National Cash Register Comp. : Adderingsverkstillkopplingsanordning
 • Patent:SE91834 17.07.1935 Breitling, Ernst (P) NCR (P) National Cash Register Comp. : Kassaregister eller bokföringsmaskin
 • Patent:SE92159 07.10.1935 H. G. Smith Aerial Explorations Inc., : Planimeter
 • Patent:SE92390 30.12.1935 Beria, Biagio Societā Anonima Officine di Villar Perosa (RIV (P)) : Anordning för tiotalsöverföring vid räkneverk i räknemaskiner och kassaregister
 • Patent:SE92678 04.01.1935 T.E.D. Bilde : Anordning vid räknemaskiner av tiotangenttyp, försedd med ställstyckvagn
 • Patent:SE92819 17.07.1935 F. Ranglack NCR (P) National Cash Register Comp. : Tryckverk för kassaregister eller bokföringsmaskiner
 • Patent:SE96208 28.01.1935 R.E. Annerén, B. Carlström AB Facit (P) : Anordning vid multiplikationsmaskiner med stationälra resultat- och kvotregister och förskjutbart inställlningsverk
 • Patent:SE97789 22.10.1935 F.W.F. Berger, E. Wagner NCR (P) National Cash Register Comp. : Tryckverk för kassaregister eller bokföringsmaskiner
 • Patent:SE97991 12.06.1935 C.H. Arnold NCR (P) National Cash Register Comp. : Kassaregister eller bokföringsmaskin
 • Patent:SE98207 17.07.1935 L.G.A. Kömmling NCR (P) National Cash Register Comp. : Tryckverk för kassaregister och bokföringsmaskiner
 • Patent:SE99229 08.08.1935 Breitling, Ernst (P) NCR (P) National Cash Register Comp. : Nolltryckningsanordning för kassaregister och bokföringsmaskiner

Create Patent:
Country:    Number: 
Patentsearch:
Country:  Year: from to
Search for: