[Main Page]

Rechnerlexikon

Die große Enzyklopädie des mechanischen Rechnens

18.206.187.81 | Log in | Help

  DE  EN  FR  IT 
Main Page
All pages
Recent changes

Printable version

article
image
patent

Special pages

patent

Patents  Sweden  1936

 
 • Patent:SE100082 27.03.1936 Beria, Biagio Societā Anonima Officine di Villar Perosa (RIV (P)) : Kassaregister
 • Patent:SE103003 14.12.1936 E.S. Wählin : För utförande av additioner och subfraktioner, speciellt vid avvägningar, avsedd räknesticka
 • Patent:SE105309 12.02.1936 Breitling, Ernst (P), E. Schwenk NCR (P) National Cash Register Comp. : Kassaregister eller bokföringsmaskin
 • Patent:SE108412 02.10.1936 Dahlberg, Tord Olof Rickard (P) Kooperativa Förbundet, Förening u.p.a. : Anordning vid kassaapparater
 • Patent:SE87972 24.11.1936 L.H. Falck : Anordning i form av en penna för märkning och räkning av styckegods
 • Patent:SE89086 11.02.1936 Brunsviga (P) Maschinenwerke Grimme, Natalis & Co. AG : Adderingsmaskin med tryckanordning
 • Patent:SE89951 18.05.1936 K. Aurbach Anker (P)-Werke AG : För bokförings- och liknande maskiner avsedd anordning för tryckning av verifikationer
 • Patent:SE90004 09.03.1936 Crosman, Loring Pickering (P) Gardner (P) Comp. : Tryckande additionsmaskin
 • Patent:SE90005 19.03.1936 S. Nilsson AB Addo (P) : Anordning vid motordrivna additionsmaskiner
 • Patent:SE90006 16.06.1936 Carlström, Bengt AB Facit (P) : Fjödrande stoppanordning för en förskjutbar vagn eller dylikt i Räknemaskiner
 • Patent:SE90367 04.04.1936 Beria, Biagio Societa Anonima Officine di Villar Perosa(RIV (P)) : Tangentsats för räknemaskiner
 • Patent:SE90932 10.06.1936 Carlström, Bengt, S.E. Johansson AB Facit (P) : Tioöverföringshake eller -arm fö Räknemaskiner
 • Patent:SE91099 01.10.1936 Crosman, Loring Pickering (P) Gardner (P) Comp. : Räknemaskin med ett register och fram och åter rörliga drivorgan för registret
 • Patent:SE91437 10.06.1936 Nyberg, Ernst Vilhelm (P) : Anordning vid Räknemaskiner med på en förskjutbar släde lagrade inställbara tänder
 • Patent:SE91438 10.06.1936 Nyberg, Ernst Vilhelm (P) : Anordning vid räknemaskiner med inställbara drivtänder
 • Patent:SE91984 20.07.1936 M.V. Terü O/Y Physica A/B : Räknesticka för beräknande av kulbaneavvikelser
 • Patent:SE92391 04.09.1936 E.C. McClure Powers Accounting Machines Ltd. : Anordning vid Räknemaskiner för ackumulering av enkelprodukter
 • Patent:SE92450 07.10.1936 G. Pause, F. Eideneier, R.H. Gerth Wanderer (P)-Werke vorm. Winklhofer & Jaenicke AG : Räkneverk särskilt för räknemaskiner kombinerade med skrivmaskiner
 • Patent:SE92451 17.12.1936 Crosman, Loring Pickering (P) Gardner (P) Comp. : Anordning vid tryckande additionsmaskiner
 • Patent:SE92615 23.01.1936 M. Demeulenaere : Överföringsanordning för kassaregister och dylikt
 • Patent:SE92679 25.11.1936 Chase, George Clinton (P) Monroe (P) Calculating Machine Co. : Sifferufväljaremekanism för Räknemaskiner
 • Patent:SE92681 19.09.1936 G.R. Ahlstrand : Anordning vid maskinsr för tabulering, tryckning och räkning
 • Patent:SE93230 20.06.1936 Bryce, James (P) IBM (P) International Business Machines Corp. : Affärsmaskinaggregat bestående av två registreringsmaskiner, av vilka den ena fjärrmanövrerar den andra
 • Patent:SE93512 03.11.1936 K.M. Vigborg Kooperativa Förbundet, Förening u.p.a. : Speciellt för kassaapparater och liknande avsedd anordning för fixering av koppelhjuls läge
 • Patent:SE94292 11.06.1936 S. Brand NCR (P) National Cash Register Comp. : Kassaregister eller bokföringsmaskin
 • Patent:SE94869 25.09.1936 Berrendorf, Franz Josef (P) Mauser (P)-Werke AG : Tangentanordning vid Räknemaskiner med tio tangenter
 • Patent:SE95399 04.01.1936 Hofgaard, Rolf (P) : Elektrisk räkneapparat, omfattande på elektrisk väg eller för hand inställbara räknande organ
 • Patent:SE95597 23.01.1936 M. Demeulenaere : Kassaregister med flera, av ringformiga skivor bestående adderingsverk
 • Patent:SE95713 08.09.1936 Avery, Harold (P) Marchant (P) Calculating Machine Comp. : Anordning vid räknemaskiner med elektriska tabuleringskontroll-strömkretsar
 • Patent:SE95912 03.11.1936 V. Lindsten Kooperativa Förbundet Förening u.p.a. : Tiotalsöverföringsanordning för räknemaskiner, kassaapparater och liknande
 • Patent:SE97917 27.11.1936 Breitling, Ernst (P), H. Schwenk, Uhlmann, Hans (P) NCR (P) National Cash Register Comp. : Bokföringsmaskin
 • Patent:SE98393 08.07.1936 E.M. Magnusson AB Ekonomiregister : Bokföringsmaskin med salderande räkneverk
 • Patent:SE99114 09.04.1936 V. W. Lindstein Kooperativa Förbundet Förening u.p.a. : För raknemaskiner och liknande avsedd tiotalsöverföringsanordning

Create Patent:
Country:    Number: 
Patentsearch:
Country:  Year: from to
Search for: