[Main Page]

Rechnerlexikon

Die große Enzyklopädie des mechanischen Rechnens

3.231.220.225 | Log in | Help

  DE  EN  FR  IT 
Main Page
All pages
Recent changes

Printable version

article
image
patent

Special pages

patent

Patents  Sweden  1952

 
 • Patent:SE147886 03.01.1952 Westinger, Karl (P), Altenburger, Ernst (P), Hirt, Otto (P) : Tioöverföringsanordning för varvräkneverk i Räknemaskiner
 • Patent:SE150412 04.01.1952 Westinger, Karl (P), Altenburger, Ernst (P), Hirt, Otto (P) : Tiotalsöverföringsanordning vid räknemaskiner
 • Patent:SE152209 24.04.1952 W. Götz Thales (P)werk GmbH : Koppling för reversibla drivanordningar i räknemaskiner
 • Patent:SE154829 30.10.1952 O.M. Philipp National Registrier Kassen Augsburg GmbH : Postantalräkneanordning för kassaregister och liknande bokföringsmaskiner
 • Patent:SE156170 10.04.1952 C.B. Trimble NCR (P) National Cash Register Co. : Apparat för att magnetiskt lagra numeriska uppgifter och för att kombinera nya och tidigare lagrade belopp
 • Patent:SE156171 15.04.1952 Lanza, Sergio (P) : Anordning för inställning och automatisk återställning av multiplikatorn i motordrivna räknemaskiner
 • Patent:SE156481 04.01.1952 Westinger, Karl (P), Altenburger, Ernst (P), Hirt, Otto (P) : Räknemaskin för de fyra räknesätten
 • Patent:SE156856 02.07.1952 T. Bogert AB Addo (P) : Anordning för överföring av impulser från på en bokföringsmaskins vagn fästa impulsgivningsorgan till maskinens manöverorgan
 • Patent:SE162856 30.10.1952 J.R. Friesen Avro Aircraft Ltd. : Nomografisk räkneanordning för beräkning av tyngdpunktens läge hos en lastbärande farkost
 • Patent:SE163255 14.02.1952 Lydfors, John (P) AB Dixma (P) : Tioöverföringsanordning vid räkneverk
 • Patent:SE163385 23.05.1952 Wernecke, Otto (P) Brunsviga (P) Maschinenwerke AG : Tiotangent-additionsmaskin med ställstiftvagn och överföringsverk
 • Patent:SE171008 17.11.1952 T.B. Bogert AB Addo (P) : Anordning vid räknemaskiner och dylikt med en pappersvagn
 • Patent:SE171407 09.12.1952 R.M. Chaveneaud Cyber S.A. : Anordning vid räknemaskiner
 • Patent:SE176937 27.06.1952 Christian, Raymond A. (P), H.C. Johnson, P.H. Williams NCR (P) National Cash Register Co. : Anordning för inkopplande av drivmotorn i motordrivna räknemaskiner
 • Patent:SE179029 11.02.1952 Campos, Francisco (P) Société des Brevets Logabax (P) : Minnesöverföringsanordning för räknemaskiner
 • Patent:SE180454 07.03.1952 Hecht, Ferdinand (P) : Räknemaskin
 • Patent:SE180780 05.09.1952 H. Köhler, H. Güldner, W. Tell VEB Buchungsmaschinenwerk Karl-Marx-Stadt : Räknemaskin, bokföringsmaskin eller liknande maskin
 • Patent:SE181976 24.09.1952 L.T. von Waldbergen : Bokföringsmaskinkombination
 • Patent:SE182327 22.02.1952 H. Buschmann, H. Bringer, W. Schellig Exacta (P) Büromaschinen GmbH : Räkne-, registrerings-, bokförings- och liknande maskin med ett huvudtryckverk och ett eller flera bitryckverk med var sin pappersvagn
 • Patent:SE182328 05.09.1952 A. Gottschalk, H. Köhler VEB Buchungsmaschinewerk Karl-Marx-Stadt : Regleringsanordning för in- och urkoppling av räkneverk i räknande kontorsmaskiner
 • Patent:SE183608 27.10.1952 N.R. Frieberg, O.F. Larsen NCR (P) National Cash Register Co. : Räknemaskin
 • Patent:SE184632 05.07.1952 Gang, Herman (P) Monroe (P) Calculating Machine Co. : Inställningsmekanism vid räknemaskiner

Create Patent:
Country:    Number: 
Patentsearch:
Country:  Year: from to
Search for: