[Hauptseite]

Rechnerlexikon

Die große Enzyklopädie des mechanischen Rechnens

3.231.220.225 | Anmelden | Hilfe

  DE  EN  FR  IT 
Hauptseite
Gesamtindex
Letzte Änderungen

Druckversion

Artikel
Bild
Patent

Spezialseiten

Patent

Patentdatenbank  Schweden  1937

 
 • Patent:SE100624 23.10.1937 Hofgaard, Rolf (P) : Tangentanordning, särskilt för räknemaskiner, bokföringsmaskiner eller liknande apparater
 • Patent:SE101357 22.03.1937 G.R. Ahlstrand Kooperativa Förbundet Förening u.P.A. : Hålkortstabuleringsmaskin
 • Patent:SE101482 21.12.1937 Carlström, Bengt AB Facit (P) : Anordning vid räknemaskiner av tiotangenttypen
 • Patent:SE101875 21.04.1937 E.M. Vigborg Kooperativa Förbundet Förening u.p.a. : Anordning vid kassaapparater, räknemaskiner och dylikt
 • Patent:SE105047 25.08.1937 L.E. Svensson Brunsviga (P) Maschinenwerke Grimme, Natalis & Co. AG : Räknemekanism för räknemaskiner med mot numeriska värden svarande styrorgan
 • Patent:SE90881 23.11.1937 Högfors, Hans Fredrik Birger Svenska Kassaregisteraktiebolaget : Anordning vid kassaregister och andra kontrollmaskiner för dubbelstämpling av en sifferrad och ett klichéavtryck
 • Patent:SE92181 29.06.1937 F.R. House Sperry (P) Gyroscope Comp. Inc. : Anordning för lokalisering av luftfartyg
 • Patent:SE92452 22.05.1937 S. Nilsson AB Addo (P) : Anordning vid för addition och subtraktion avsedd räknemaskin
 • Patent:SE92871 28.04.1937 Locke, Karl (P), Brunhuber, Rudolf (P) : Tiotalöverföringsanordning för räknemaskiner och dylikt
 • Patent:SE93293 02.02.1937 Dahlberg, Tord Olof Rickard (P) Kooperativa Förbundet, Förening u.p.a. : För kasssapparater och liknande avsett indikatorhjul
 • Patent:SE93511 21.01.1937 C.A. Johansson S.H. Sandberg : Spärranordning vid räknemaskiner
 • Patent:SE93906 28.01.1937 V. Lindstein Kooperativa Förbundet, Förening u.p.a. : Anordning vid kassapparater och dylikt
 • Patent:SE93907 18.03.1937 I.G.A. Ljunggren Kooperativa Förbundet, Förening u.p.a. : Anordning för räknemaskiner, kassaapparater och liknande
 • Patent:SE94592 19.03.1937 K. Aurbach Anker (P)-Werke AG : Anordning för framkoppling av det löpande numret vid kassaregister, räkne- eller bokföringsmaskiner
 • Patent:SE94645 22.07.1937 Breitling, Ernst (P), G. Topel NCR (P) National Cash Register Comp. : Tryckverk för kassaregister eller bokföringsmaskiner
 • Patent:SE94962 07.10.1937 A. Thomas Powers Accounting Machines Ltd. : Mekanism, avsedd att kontrollera ingreppet mellan summerarehjul och deras påverkningsorgan vid lokföringsmaskiner
 • Patent:SE95400 21.08.1937 Hellgren, G.H. (P) : Anordning vid inställningsmekanismen för räknemaskiner
 • Patent:SE95525 19.05.1937 Avery, Harold (P) Marchant (P) Calculating Machine Comp. : Motordriven räknemaskin med en skiftbar, med resultaträkneverk försedd vagn
 • Patent:SE95664 12.08.1937 Carlström, Bengt AB Facit (P) : Anordning vid räknemaskiner och dylikt med minst två tioöverföringsrotorer
 • Patent:SE95665 02.12.1937 Fleming, Howard M. (P) Gardner (P) Comp. : Additionsmaskin eller liknande
 • Patent:SE98259 19.11.1937 T.W. Chick IBM (P) International Business Machines Corp. : Räknemaskin med mottagningsverk för tal i ett olikformigt system
 • Patent:SE98940 27.09.1937 Nyberg, Ernst Vilhelm (P) AB Ekonomiregister : Numreringsverk för raknemaskiner, bokföringsmaskiner, kassaapparater och dylikt
 • Patent:SE99166 19.03.1937 K. Aurbach Anker (P)-Werke AG : Anordning vid kassaregister och liknande maskiner för tryckning av det löpande numret i olika spalter
 • Patent:SE99228 21.04.1937 K.M. Vigborg Kooperativa Förbundet Förening u.p.a. : Tiotalsöverföringsanordning
 • Patent:SE99458 30.12.1937 E.M. Vigborg, E.F. Bratt Kooperativa Förbundet Förening u.p.a. : Anordning vid räknemaskiner, kassaapparater och liknande

Neues Patent anlegen:
Land:    Nummer: 
Patentsuche:
Land:  Jahr: von bis
Suche nach: